Wykonujemy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP, przeznaczone dla:

 • pracodawców oraz kadry kierowniczej
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-robotniczych

Co wyróżnia nasze szkolenia:

 • rzetelność przekazywanej wiedzy zgodnej z obowiązującymi przepisami BHP
 • nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści i znakomici dydaktycy z wieloletnim stażem
 • BHP nie musi być nudne, łamiemy stereotypy – atrakcyjny i jasny sposób prowadzenia szkoleń

Szkolenia, Kursy, Seminaria BHP, P.POŻ., Pierwsza Pomoc wszystkich grup zawodowych

 • Pracodawcy
 • Pracodawcy wykonujący zadania służby bhp
 • Pracowników służb bhp
 • Osoby kierujące pracownikami
 • Pracownicy administracyjno biurowi
 • Technolodzy, konstruktorzy,
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc z ćwiczeniami na fantomie
 • Ewakuacja pracowników – szkolenie z ćwiczeniami na zakładzie pracy
 • Szkolenie przy bezpiecznym użytkowaniu wyrobów zawierających azbest
 • Szkolenie dla pracowników pracujących na wysokości „Dobór i stosowanie sprzętu do prac na wysokości”

Szkolenia dodatkowe

 • Kodeks Pracy oraz jego nowelizacja 
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne – zmiany w przepisach
 • Psychicznej higieny pracy (stres, wypalanie zawodowe, komunikacja w organizacji/grupie, asertywność, motywacja do pracy, zarządzanie konfliktem)
 • Prawo budowlane
 • Prawo gospodarcze

SZKOLENIA ZAWODOWE

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 • Operator wózka widłowego (jezdniowego podnośnikowego)
 • Operator wózka jezdniowego platformowego
 • Wymiana butli LPG w wózkach z napędem gazowym

OPERATOR DŹWIGÓW, SUWNIC, CIĘGNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ

 • Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (kat. IIS) lub z kabiny (kat. IS)
 • Operator cięgników (wciągników lub wciągarek) z poziomu roboczego (kat. IIW) lub z kabiny

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH

 • Operator podestów ruchomych samojezdnych (kat. IP)
 • tzw. wysięgnik koszowy montowany na pojazdach
 • Operator podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych i przewoźnych (kat. IP)
 • Operator podestów ruchomych: wiszących, masztowych, stacjonarnych (kat. IIP)

KONSERWATOR URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

 • Konserwator wózków widłowych (II WJK), w tym specjalizowanych (IWJK)
 • Konserwator dźwignic i przenośników
 • Konserwator dźwignic i przenośników czyli: żurawi, suwnic, wciągników i wciągarek, podestów ruchomych, układnic, dźwigników, urządzeń do manipulacji kontenerami, wyciągów towarowych, przenośników osobowych i towarowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

SPAWACZ

 • Kurs spawania
 • Odnowienie kwalifikacji

ENERGETYCZNE Z ZAKRESU: DOZORU, EKSPLOATACJI