Zasadniczym celem naszej działalności jest wszechstronne wspieranie firm w dziedzinie:
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • realizacja nakazów i wystąpień organów kontrolnych PIPPISUDTWIOŚ,
 • ochrony przeciwpożarowej
 • pierwszej pomocy
 • kompleksowa obsługa z zakresu RODO
 • organizacja szkoleń z wdrożeń POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA FIRMY
 • organizacja szkoleń z zakresu BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 • AUDYT – systemów bezpieczeństwa, wdrożeń RODO
 • AUDYT BHP
 • weryfikacji dotychczasowej dokumentacji i działań prowadzonych w zakresie bhp
 • bieżącej działalności w zakresie utrzymania i kontroli bezpiecznych warunków pracy
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • ustalenie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • opracowanie analiz stanu bhp
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp
 • opracowanie procedur oraz instrukcji technologicznych z zakresu bhp
 • sporządzanie dokumentacji w celu dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp
 • doradztwa i prawnej ochrony pracy
 • ochrony środowiska – rozliczenia, opłaty, sprawozdania
 • opracowania planów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • wywóz odpadów niebezpiecznych – doradztwo
 • organizacja szkoleń z ogólnych, okresowych zakresu bhp, p.poż., pierwsza pomoc
 • organizacja szkoleń okresowych zakresu bhp prace na wysokości
 • dobór ochronników słuchu
 • doradztwo oraz dobór odzieży i obuwia roboczego, jak również środków ochrony indywidualnej jak i zbiorowej

Zapraszamy do kontaktu!