SZKOLENIE –


„ZMIANY PRAWA PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2019r. „

Plan szkolenia:

 1. Wynagrodzenie minimalne. minimalna stawka godzinowa 01.01.2019r. –
  dodatek za prace w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, składki na ubezpieczenie społeczne, wyższa kwota od potraceń.
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych
 3. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów PPK
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa a konieczność aktualizacji dokumentacji wewnętrznej 01.01.2019r.
 5. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 6. Zmiany przepisów o związkach zawodowych w zarysie
 7. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
 8. Zmiany w zwolnieniach lekarskich
 9. Umowy na czas określony- minął okres 33 miesięcy liczony od 22.02.2016r.
 10. Szkolenia okresowe
 11. Przedsiębiorstwo w spadku
 12. Wybrane zamiany przepisów prawa pracy w 2019 roku.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!